Bóg mówi do nas – Jak łowić ludzi dla Boga Zbigniew Lityński

O tym, co to znaczy, że Bóg mówi do nas i co to oznacza „słuchać Boga” pisze w swojej książce Jak łowić ludzi dla Boga Zbigniew Lityński. Jest to wspaniały podręcznik dla wszystkich, którym leży na sercu nie tylko zbawienie swoje, ale także bliźnich, którzy często szukają Boga, choć nawet o tym nie wiedzą.

Słuchać Boga

W relacji z Bogiem bardzo ważne jest, by nie tylko do Niego mówić, ale przede wszystkim, by Go słuchać. Usłyszeć, ale i posłuchać. Pismo Święte wzywa do tego wielokrotnie. Na Górze Przemienienia Bóg mówi:

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17, 5).

W Kanie Maryja powiedziała:

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).

Bóg komunikuje się z nami na wiele sposobów – poprzez dzieło stworzenia, wydarzenia, bliźnich, w naszym wnętrzu, między innymi poprzez sumienie. W szczególny sposób mówi poprzez Pismo Święte i naukę Kościoła .

Skarb słowa Bożego

Pismo Święte jest kluczem do rozumienia innych sposobów mówienia Pana Boga. Jezus Chrystus jest Słowem Bożym – Słowem Boga Ojca do nas. Słowo Boże to nie tylko sama informacja. To żywy Bóg, który przychodzi ze swoją mocą, aby nas przemieniać. Słuchając go, napełniamy się Duchem Jak łowić ludzi dla Boga Lityński Świętym. Ogromnie ważne jest abyśmy karmili się słowem Bożym i zachęcali do tego innych.

Gdy czytamy Pismo Święte, poznajemy Boga – Jego wolę, plan zbawienia, charakter, sposób działania. Jesteśmy powołani aby upodobnić się do Chrystusa. Jezus będzie żyć w nas, o ile będziemy przyjmować i wypełniać Jego słowo.

Najwspanialszą „instrukcją obsługi” naszego życia jest Pismo Święte. To poprzez swoje słowo Bóg pokazuje nam, jak żyć, by nie szkodzić sobie i innym. Ile razy byłem nieposłuszny Bogu, tyle razy źle na tym wychodziłem – traciłem wtedy czas, zdrowie,siły, pokój wewnętrzny. Jezus chce dla mnie tylko tego, co najlepsze, a On wie, co jest prawdziwie dobre. Nie wyobrażam sobie życia bez codziennej modlitwy z Pismem Świętym. Trzeba, aby Jezus stał się fundamentem naszego życia, aby Jego słowo kształtowało nasze myśli, słowa i czyny.

„Św. Teresa od Jezusa, karmelitanka, która w swoich pismach nieustannie nawiązuje do obrazów biblijnych, by objaśnić swoje doświadczenie mistyczne, wspomina, że sam Jezus jej objawia, iż „całe zło świata bierze się z braku jasnego poznania prawdy Pisma Świętego” (Benedykt XVI, Verbum Domini, nr 48).

Słowo Boga ma moc sprawczą, niewzruszoną – dokonuje niezawodnie tego, co głosi. Jest nie tylko światłem, które oświeca, ale też mocą, która działa, dynamiczną potęgą dokonującą dzieł zamierzonych przez Boga. Wszystko, co Pan Jezus czynił w Ewangelii, może i dziś uczynić poprzez swoje słowo.

Jak łowić ludzi dla Boga. Bóg jest wierny i wszechmocny – dotrzymuje złożonych obietnic. Słowo Boże oczyszcza, wyzwala i stawia w prawdzie. Ma ono moc uzdrawiającą, egzorcyzmującą.

Jezus pokonał pokusy, cytując słowo Boże ze Starego Testamentu. Ono umacnia wiarę oraz daje nam moc zwycięstwa nad złem i grzechem. Karmienie się słowem Bożym przyczynia się do wzrostu naszej wiary. Częste rozważanie obietnic Bożych zawartych w Piśmie Świętym pomaga nam ufać Bogu i Jego nieograniczonym możliwościom przemieniania nas.

Biblia źródłem wielu cennych wskazówek

Słowo Boże jest nam dane ku zbawieniu. To źródło życia i pociechy. Niesie nadzieję i umocnienie. Uczy mądrości i objawia wolę Bożą. W Piśmie Świętym możemy szukać odpowiedzi na konkretne problemy życiowe. Biblia zawiera wiele cennych wskazówek pomocnych w dobrym postępowaniu.

Słowo Boże wprowadza w modlitwę, zapoczątkowuje powstanie więzi, spotkanie. Poprzez Pismo Święte Bóg mówi do nas a my w modlitwie Mu odpowiadamy. Biblia dostarcza wielu przykładów modlitwy oraz nauczania na jej temat.

Jak łowić ludzi dla Boga Zbigniew Lityński„Słowo Boże przygotowuje każdego z nas do rozmowy z Panem: przemawiający Bóg uczy nas, jak możemy z Nim rozmawiać. Przychodzi nam tu na myśl Księga Psalmów, gdzie On podsuwa nam słowa, którymi możemy się do Niego zwracać, przedstawiać Mu w rozmowie nasze życie, przemieniając je tak, żeby stało się drogą do Boga. W Psalmach wyrażona jest bowiem cała gama uczuć, jakich człowiek może doświadczyć w swoim życiu i które mądrze przedstawia Bogu ; znajdują tu swój wyraz radości i ból, udręka i nadzieja, lęk i obawy. Obok Psalmów mamy na myśli także wiele innych tekstów Pisma Świętego, w których człowiek zwraca się do Boga w formie modlitwy wstawienniczej (por. Wj 33, 12-16), pieśni radości z powodu zwycięstwa (por. Wj 15) albo skargi podczas pełnienia misji (por. Jr 20, 7-18) (Benedykt XVI, Verbum Domini, nr 4).

Słowo Boże określa powołanie i misję. Dzięki niemu mogę oczytać, do czego Bóg mnie wzywa i jak mam Mu służyć, jak Go głosić. Słowo Boże buduje wspólnotę.

Fragment pochodzi z książki Jak łowić ludzi dla Boga Zbigniew Lityński

Jak łowić ludzi dla Boga. Praktyczne wskazówki - Zbigniew Lityński wydawnictwo Homo Dei Nowa Ewangelizacja księgarnia e-religijne.pl

Reklamy

Otagowane:, , , ,

%d blogerów lubi to: