Przygotowanie darów – jak uczestniczyć we Mszy św.

Podczas przygotowania darów chodzi o to, by razem z chlebem i winem złożyć swój dar duchowy. Św. s. Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku takie słowa: Składam dziś serce moje na patenę, na której jest złożone Serce Twoje, Jezu, i ofiaruję się dziś razem z Tobą Bogu Ojcu Twojemu i mojemu jako ofiara miłości i uwielbienia.

Właśnie o takich duchowych darach mówi najwięcej liturgia. Do nich zachęca. Mogę dać Bogu moją wolę współpracy z Nim. Mój trud i cierpienia. To, co mnie tak dużo kosztuje. Spotka cię jakaś niesprawiedliwość, krzywda, myśl sobie: Będę miał co złożyć Bogu na Mszy Świętej. Św. Grzegorz Wielki nauczał: Ofiara ołtarza będzie dla nas Hostią prawdziwie przyjętą przez Boga, kiedy my sami staniemy się hostią.

W życiorysie św. Wincentego a Paulo czytamy, że pewnego dnia po zebraniu swych kapłanów, zapytał ich: Czy odprawiliście Mszę Świętą? Tak- odpowiedzieli wszyscy. A więc – powiedział święty – mogę powiedzieć wam, o co chodzi. Trzeba opuścić ojczyznę, rodzinę, przyjaciół i iść na wygnanie do mało gościnnego kraju, aby mówić o Bogu dzikim ludom, a potem umrzeć tam w nędzy. Czyż może istnieć jakaś ofiara, która byłaby niemożliwa dla was, kiedy przyjęliście do serca Jezusa? Wszyscy kapłani napełnieni Chrystusem okazali natychmiast wielkoduszną gotowość, aby udać się na tę niebezpieczną misję, podjętą dla zbawienia dusz.

WODA I WINO

Dlaczego kapłan dolewa wody do kielicha z winem? Zwyczaj dolewania wody do wina podczas posiłków był znany i praktykowany w krajach południowych. Był także znany w Palestynie za czasów Jezusa. Dla św. Jana Chryzostoma picie wina bez wody było synonimem pijaństwa.

Dolanie niewielkiej ilości wody do wina posiada w liturgii znaczenie symboliczne. Św. Cyprian wyjaśniał: Woda oznacza lud. W księdze Apokalipsy czytamy: Wody, które widziałeś (…) to są ludy i tłumy, narody, i języki (Ap 17, 15). Wino według Apokalipsy oznacza Chrystusa, a woda wiernych.

Kropla wody dodana do kielicha z winem jest znakiem naszego oddania się Chrystusowi i zjednoczenia naszego daru z Jego Ofiarą. Tłumaczy to pięknie biskup Ferdynand Piontek:

kielich mszalny Kazimierza WielkiegoJak nic nieznacząca jest kropla wody! Jeżeli spadnie mi na ubranie, strzepnę ją. Jeżeli spadnie mi na rękę, zetrę ją drugą ręką, już jej nie ma. Cóż to znaczy kropla wody? Tyle co nic. Ale z tą kroplą wody, którą kapłan wlał do mszalnego kielicha, rzecz ma się inaczej. Msza dzieje się dalej, nadchodzi Przemienienie, kapłan wymawia święte słowa nad kielichem, także nad tą kroplą wody i ona przemienia się w krew Chrystusa. Jeszcze przed niewielu minutami była czymś nic nieznaczącym – teraz jest tą Krwią, którą zbawia świat. Jak to być może? Jest tak dlatego, że kropla wody zmieszała się z winem, stała się jednym z nim. Już nie można powiedzieć: To jest wino, a to woda. Wszystko stało się winem. Woda oddała się winu, całkowicie się darowała.

Ta kropla wody jest obrazem ciebie. Jesteś jednym pośród miliardów ludzi żyjących na świecie, jesteś jak kropla wody. Jeżeli odejdziesz stąd, umierając, będzie to niewiele więcej jak strzepnięcie kropli wody z rękawa, jak starcie kropli wody z dłoni. Tak mało znaczysz. A tak bardzo chciałbyś coś znaczyć – i jako człowiek wierzący chciałbyś coś znaczyć na wieczność. Możesz też coś znaczyć, na pewno możesz znaczyć – musisz tylko uczynić to, co kropla wody w czasie Mszy Świętej – musisz darować sam siebie. Jaki masz zawód, to jest rzecz obojętna; czy siedzisz przy biurku, czy na stołku szewskim, czy stoisz za katedrą, czy za balią z praniem – to jest obojętne, jeżeli tylko siebie samego i swą pracę oddajesz Bogu. Oddać się zupełnie Bogu – od tego zależy wszystko.

Dla św. Ireneusza – zm. na początku III w. – wino i woda są obrazem dwóch natur w Chrystusie – boskiej i ludzkiej. Na tę symbolikę wskazuje także modlitwa, którą wypowiada kapłan, wlewając kroplę wody do wina w kielichu: Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo.

Otagowane:,

%d blogerów lubi to: