Przyjdź, Duchu Święty! Droga przygotowania na wylanie Ducha Świętego – Olivier Belleil Polwen księgarnia e-religijne.pl

Ruch Odnowy Charyzmatycznej zapoczątkowany został przez chrześcijan, którzy w szczególny sposób przeżyli doświadczenie Pięćdziesiątnicy. Łaska, nazywana wylaniem Ducha Świętego lub chrztem w Duchu Świętym, bardzo wyraźnie objawiła się w życiu Kościoła. Przyniosła widoczne i piękne owoce, przemieniła serca i odnowiła życie wierzących. Papież Franciszek podkreśla, że ruch ten otrzymał „wielki dar od Pana” i wzywa do tego, by charyzmatycy jak najhojniej dzieli się tą łaską chrztu w Duchu Świętym.

Źródło: Przyjdź, Duchu Święty! Droga przygotowania na wylanie Ducha Świętego – Olivier Belleil Polwen księgarnia e-religijne.pl

Reklamy
%d blogerów lubi to: