Archiwum kategorii: charyzmaty

Nieuczciwość w Biblii

biblia, modlitwa, spokój
Uczciwe i odważne zachowanie jest dla większości ludzi bardzo trudne. Nieuczciwość pomaga ludziom w szybkim dojściu do wielkiego bogactwa, utrudnia natomiast dojście do Boga. Bóg, objawiający się na kartach Biblii, wymaga od człowieka uczciwości, pieniądz zaś naraża często na nieuczciwość.

Czytaj dalej

Bóg do nas mówi. Jak Go słuchać?

texture-1362879_1280

Bóg mówi do nas na spotkaniach modlitewnych w taki sposób, że możemy zrozumieć Jego słowa i rozpoznać Jego głos. Duch Święty nie tylko uzdalnia nas do uwielbiania Boga, lecz także ukazuje nam słowo Pana poprzez dary duchowe, pouczenie, dzielenie się i napomnienia.

Św. Paweł pisze:

„Kiedy się razem zbieracie, ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków, albo wyjaśniania: wszystko niech służy zbudowaniu ” (1Kor 14,26).

Czytaj dalej

Otwartość na zmiany

change-1245949_1280Na słowa „potrzeba zmiany” – reagujemy najczęściej z lękiem. Lęk pojawia się, gdy mówimy o zmianach w Kościele, we wspólnocie, w parafii. Zawsze część osób przyzwyczaja się do tego, co jest, więc chciałaby, aby sytuacja się nie zmieniała. Inni natomiast czekają na zmianę jak na wybawienie! Czytaj dalej

Poruszenia serca drogą do wolności?

butterfly-1127666_1280

Radość w Bogu – a potem jej stłumienie. Radosny nastrój – a potem spotkania z innymi, które zniechęcają, budząc wątpliwości co do autentyczności postępu duchowego. Lęk, że to, co zdawało się silną wiarą, było jedynie przelotnym nastrojem – a potem znowu radość. Pokój duchowy, a następnie jego zaćmienie. I na koniec wreszcie niewzruszony pokój Boży… Czytaj dalej

Nasz udział w objawianiu się charyzmatów

Jeśli Duch rozdziela swoje dary komu chce i jak chce, gdzie jest miejsce na nasz udział, na nasz wkład w to dzieło?

On przecież nie chce używać nas jak lalek w teatrzyku, stworzył nas przecież jako osoby wolne i oczekuje z naszej strony akceptacji i współpracy. Czytaj dalej