Archiwum kategorii: Książki katolickie

Nieuczciwość w Biblii

biblia, modlitwa, spokój
Uczciwe i odważne zachowanie jest dla większości ludzi bardzo trudne. Nieuczciwość pomaga ludziom w szybkim dojściu do wielkiego bogactwa, utrudnia natomiast dojście do Boga. Bóg, objawiający się na kartach Biblii, wymaga od człowieka uczciwości, pieniądz zaś naraża często na nieuczciwość.

Czytaj dalej

SOS! Zabija się życie… ale ŻYCIE zwycięży! – o. Daniel-Ange Wydawnictwo św. Wojciech

SOS! Zabija się życie... ale ŻYCIE zwycięży! - o. Daniel-Ange Wydawnictwo św. Wojciech księgarnia

Ojciec Daniel-Ange (znany francuski benedyktyn, ewangelizator) żarliwie nawołuje do przeciwstawienia się wszelkim przejawom niszczenia ludzkiego życia, życia, które dał nam Bóg.

Źródło: SOS! Zabija się życie… ale ŻYCIE zwycięży! – o. Daniel-Ange Wydawnictwo św. Wojciech

Uzasadnienie objawienia przez wizjonera z Apokalipsy

W prologu księgi Apokalipsy autor określa naturę swego przekazu, czy też rodzaju wiedzy, którą chce nam przekazać, będącej proroctwem i posiadającej wartość słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa:

Objawienie […]. a On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział (Ap1,1-2). Czytaj dalej

NOWE PRZYMIERZE WE KRWI JEZUSA

(…) To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Słowo „przymierze” w przytoczonym powyżej fragmencie ma inne znaczenie niż w Starym Testamencie. Wcześniej oznaczało dwustronne porozumienie. Obie strony podejmowały wzajemne zobowiązanie. Natomiast w Nowym Testamencie słowo przymierze (gr. diatheke) oznacza jednostronne ofiarowanie. Czytaj dalej

Bóg mówi do nas – Jak łowić ludzi dla Boga Zbigniew Lityński

O tym, co to znaczy, że Bóg mówi do nas i co to oznacza „słuchać Boga” pisze w swojej książce Jak łowić ludzi dla Boga Zbigniew Lityński. Jest to wspaniały podręcznik dla wszystkich, którym leży na sercu nie tylko zbawienie swoje, ale także bliźnich, którzy często szukają Boga, choć nawet o tym nie wiedzą. Czytaj dalej

Modlitwy przeciw siłom zła – o. Gilles Jeanguenin Wydawnictwo Esprit katolicki sklep religijna księgarnia Wydawnictwo Esprit

Książka Modlitwy przeciw siłom zła to rewelacyjna pomoc dla tych, którzy odczuwają duchowe

Źródło: Modlitwy przeciw siłom zła – o. Gilles Jeanguenin Wydawnictwo Esprit katolicki sklep religijna księgarnia Wydawnictwo Esprit

Nasz udział w objawianiu się charyzmatów

Jeśli Duch rozdziela swoje dary komu chce i jak chce, gdzie jest miejsce na nasz udział, na nasz wkład w to dzieło?

On przecież nie chce używać nas jak lalek w teatrzyku, stworzył nas przecież jako osoby wolne i oczekuje z naszej strony akceptacji i współpracy. Czytaj dalej