Archiwum kategorii: Liturgia

Liturgia godzin modlitwą całego kapłańskiego Ludu Bożego

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa modlitwa o określonych godzinach gromadziła prawie całą wspólnotę miejscowego Kościoła. Przewodniczył jej zwykle biskup lub w jego imieniu wyznaczony prezbiter. Modlitwa ta była dopełnieniem Eucharystii w tym sensie, że dziękczynienie Bogu rozciągała na poszczególne pory dnia i godziny. Modlitwa o określonych godzinach, która wywodzi się z lokalnego Kościoła, przez całe wieki była modlitwą miejscowej wspólnoty. Do biskupa należało także jej organizowane i czuwanie, aby była to modlitwa Kościoła. Czytaj dalej

Reklamy

Jak owocnie uczestniczyć we Mszy świętej – książka księdza Piotra Śliżewskiego

Podjęty w tej pozycji temat wrażliwości eucharystycznej jest bardzo naglący. Zauważył to Romano Guardini w jednym ze swoich artykułów:

„Współczesny człowiek nie potrafi wzbudzić w sobie aktu liturgicznego. Do takiego działania nie wystarczy jednak sama nauka, potrzeba także działań wychowawczych, a nawet inicjacyjnych, które nie są niczym innym jak ich wykonywaniem”. Czytaj dalej

Przygotowanie darów – jak uczestniczyć we Mszy św.

Podczas przygotowania darów chodzi o to, by razem z chlebem i winem złożyć swój dar duchowy. Św. s. Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku takie słowa: Składam dziś serce moje na patenę, na której jest złożone Serce Twoje, Jezu, i ofiaruję się dziś razem z Tobą Bogu Ojcu Twojemu i mojemu jako ofiara miłości i uwielbienia. Czytaj dalej

Piotr, Paweł i katolickość Kościoła Benedykt XVI

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła to dzień, w którym wspominamy z wdzięcznością wielkich świadków Jezusa Chrystusa i zarazem wyznajemy wiarę w jeden, święty to katolickości. Znak Pięćdziesiątnicy – czyli nowa wspólnota, która mówi wszystkimi językami, jednoczy wszystkie narody w jeden lud, w rodzinę Boga – stał się rzeczywistością. Czytaj dalej