Archiwa tagu: Ewangelia

Czy Jezus zawsze przynosi pokój?

Wystarczy niewiele ponad 2 minuty, żeby dowiedzieć się, że nie. Dlaczego?

Posłuchajcie Ojca Krzysztofa Górskiego, karmelity bosego.

NOWE PRZYMIERZE WE KRWI JEZUSA

(…) To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Słowo „przymierze” w przytoczonym powyżej fragmencie ma inne znaczenie niż w Starym Testamencie. Wcześniej oznaczało dwustronne porozumienie. Obie strony podejmowały wzajemne zobowiązanie. Natomiast w Nowym Testamencie słowo przymierze (gr. diatheke) oznacza jednostronne ofiarowanie. Czytaj dalej