Archiwa tagu: Nowy Testament

Uzasadnienie objawienia przez wizjonera z Apokalipsy

W prologu księgi Apokalipsy autor określa naturę swego przekazu, czy też rodzaju wiedzy, którą chce nam przekazać, będącej proroctwem i posiadającej wartość słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa:

Objawienie […]. a On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział (Ap1,1-2). Czytaj dalej

NOWE PRZYMIERZE WE KRWI JEZUSA

(…) To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Słowo „przymierze” w przytoczonym powyżej fragmencie ma inne znaczenie niż w Starym Testamencie. Wcześniej oznaczało dwustronne porozumienie. Obie strony podejmowały wzajemne zobowiązanie. Natomiast w Nowym Testamencie słowo przymierze (gr. diatheke) oznacza jednostronne ofiarowanie. Czytaj dalej