Archiwum kategorii: kontemplacja

Głębia wewnętrznego milczenia

spokój

Ammonas, Ojciec Pustyni i uczeń św. Antoniego, powiedział:

Pamiętajcie, moi umiłowani, że pokazałem wam siłę milczenia i to, jak gruntownie ono uzdrawia i jak bardzo miłe jest Bogu. Dlatego napisałem do was, abyście okazali się silni w pracy, której się podjęliście i abyście poprzez to mogli poznać, że przez milczenie święci wzrastali w świętości, dzięki milczeniu moc Boga mieszkała w nich i dzięki milczeniu poznawali Boże tajemnice. Czytaj dalej

Reklamy

Duch bliższy nam, niż my sami sobie

kościół, duch świętyLiturgia prawosławna umieszcza Ducha Świętego w samym sercu misterium. Każda Eucharystia zaczyna się od modlitwy do Ducha Świętego, każdy sakrament i każde poświęcenie dokonywane są przez specjalną modlitwę przyzywającą Ducha Świętego i zwaną epiklezą.

Czytaj dalej

Modlitewna intymność

portrait-of-a-girl-1344645_1280

Modlitewna intymność

Lekarstwem na uzdrawianie naszych więzi z Bogiem osobowym i tym samym, konsekwentnie, z drugim człowiekiem jest celebrowana modlitewna intymność z Nim. On mieszka w nas. Św. Teresa od Jezusa na nowo pomogła chrześcijanom odkrywać, że droga do spotkania z Bogiem prowadzi przez wnętrza własnego serca. Sposobem jest modlitwa wewnętrzna. Sposobem, który w końcu przestaje być tylko sposobem, aby stać nową formą życia, nowym człowieczeństwem w Chrystusie. 

Czytaj dalej

Chwalcie Go na harfie i cytrze (Ps 150)

o. Mariusz Wójtowicz – karmelita bosy

Czytaj dalej

Niech was nikt nie zwiedzie

animal-1283217_1280

Follow my blog with Bloglovin

Żyjemy w czasach, kiedy chrześcijanie z powodu wyznawanej wiary doświadczają coraz większego ucisku. Na różnym szczeblu naszego społeczeństwa, w domach i w pracy, w parlamentach i na uczelniach, w teatrach i w mediach, słyszymy coraz odważniejszą krytykę wartości chrześcijańskich. Określane są jako niedzisiejsze, niehumanistyczne czy dyskryminujące. Pierwszym odruchem nas katolików jest ukrycie się za słowami Jezusa: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia” (Mt 13, 13).

Czytaj dalej

Ukochaj milczenie

person-976759_1280

Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście?

Przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek z dobrego skarbca wydobywa złe rzeczy.

A powiadam wam: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony (Mt 12,34-37). Czytaj dalej

Kontemplować Słowo w Ziemi Świętej

jaffa-394309_1280

Biblię czytamy, rozważamy, ale jak ją zobaczyć jak kontemplować? Pielgrzymując po ziemi – przepojonej słońcem – gdzie w kolejnych stuleciach przebiegały te wszystkie wydarzenia: po Bliskim Wschodzie, od Chaldei po Synaj, a ściśle biorąc, po Palestynie (skupiającej tereny należące dzisiaj pod względem politycznych do Państwa Izrael i terytoriów palestyńskich). Czytaj dalej