Archiwa tagu: ewangelizator

Uzasadnienie objawienia przez wizjonera z Apokalipsy

W prologu księgi Apokalipsy autor określa naturę swego przekazu, czy też rodzaju wiedzy, którą chce nam przekazać, będącej proroctwem i posiadającej wartość słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa:

Objawienie […]. a On, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział (Ap1,1-2). Czytaj dalej

Charakterystyka ewangelizatora – postawy i cechy

Zauważmy, że Chrystus – będąc człowiekiem – miał cechy, zdolności i umiejętności, które każdy dobry ewangelizator również powinien posiadać. Jezus, w swym człowieczeństwie, był wyposażony w pełnię cnót i darów Ducha Świętego. Posiadał więc w sposób doskonały wiarę, nadzieję i miłość (por 1 Kor 13, 13) Cechował się mądrością, rozumem radą, umiejętnością, odwagą, pobożnością, i bojaźnią Bożą (por. 1 Kor 12 nn.) oraz cechy człowieka szczęśliwego według ośmiu błogosławieństw. Czytaj dalej